06:06
26 mei 2022

Expired: Problematische jeugdgroepen in Nederland  

Expired: Problematische jeugdgroepen in Nederland   

 De politie gebruikt de ‘shortlist problematische jeugdgroepen’ om problematische jeugdgroepen in beeld te brengen. In deze rapportage presenteren we voor de zesde keer – op basis van de waarnemingen van de politie – een landelijk beeld van de omvang en aard van problematische jeugdgroepen in Nederland.

We geven een cijfermatig overzicht van de aantallen hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugdgroepen in 2014 per politie-eenheid en relateren de cijfers aan de bevolkingssamenstelling en de mate van verstedelijking van Nederlandse gemeenten. Aanvaardbare groepen, die op straat aanwezig zijn maar geen hinder of overlast veroorzaken, blijven buiten beschouwing. Ook aspecten als kenmerken, ontwikkeling, samenstelling en gedrag van jeugdgroepen komen niet aan bod. Dergelijke informatie is voor de aanpak onder regie van de gemeenten vanzelfsprekend wel cruciaal.
Lees verder via

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.