06:29
05 augustus 2021

Problematische integratiepatronen vluchtelingen blootgelegd

Problematische integratiepatronen vluchtelingen blootgelegd

Nu de instroom van vluchtelingen is afgenomen, komen integratie en participatie meer op de voorgrond te staan. Het is voor vluchtelingen ingewikkeld om te participeren in de Nederlandse samenleving, blijkt uit het onlangs verschenen boek ‘Nieuwe wegen voor vluchtelingen in Nederland’. Welke belemmeringen zijn er?

In het boek wordt gekeken naar obstakels bij vier vormen van participatie: vrijwilligerswerk, inburgering, onderwijs en werk.

Vrijwilligerswerk
Sinds enkele jaren wordt vrijwilligerswerk onder vluchtelingen actief door de overheid gestimuleerd. Toch zien we dat er diverse wettelijke obstakels in het systeem zitten die het verrichten van vrijwilligerswerk in de weg staan. Deze hebben onder meer betrekking op het sterk gereguleerde karakter van vrijwilligerswerk en de verplichting voor sommige vluchtelingen om de vergoeding die zij hiervoor krijgen weer in te leveren. Zoals auteur Tesseltje de Lange stelt: ‘Asielzoekers die vrijwilligerswerk willen doen, komen in aanraking met verschillende elkaar overlappende en ondermijnende beleidsvelden’.

Lees verder via socialevraagstukken.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

17 − elf =