04:18
24 januari 2022

Privacy App Jeugd nu ook voor jeugdhulpverleners

Privacy App Jeugd nu ook voor jeugdhulpverleners

Met ingang van 9 januari 2018 is de PrivacyApp Jeugdhulp en jeugdbescherming vernieuwd. Bevatte de eerste versie van de app alleen informatie-flows voor jongeren. In de nieuwe versie zijn nu ook informatie-flows voor jeugdhulpverleners die informatie willen opvragen bij, of verstrekken aan andere professionals, zoals andere jeugdhulpverleners, jeugdartsen of -psychiaters, een voogd of jeugdreclasseerder, de gemeente of wijkteam. Ook geeft de app informatie over het doen van meldingen bij de Raad, Veilig Thuis of in de Verwijs Index Risicojongeren en het organiseren van casusoverleggen.

Voor smartphones en tablets is hij te downloaden via jeugdconnect.nl/privacy. Gebruikers van laptops en desktops kunnen het webadres van de app opslaan in de favorieten van hun browser. De komende maanden worden nieuwe informatie-flows toegevoegd voor andere categorieën professionals, onder andere voor jeugdbeschermers en jeugd-GGZ. Privacy App Jeugd is een initiatief van de manifestpartners ‘In goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd’.

Lees verder via sociaalweb.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

twaalf − 3 =