10:03
18 juni 2021

Privacy, a bumpy road? (Deel 1)

Privacy, a bumpy road? (Deel 1)

Een integrale aanpak voor gegevensbescherming
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is bijna 1 jaar oud. Veel organisaties hebben afgelopen jaar hun best gedaan grip te krijgen op privacy met de AVG als belangrijk hulpmiddel. Het was een ‘bumpy road’! De focus op het beschermen van persoonsgegevens van klanten, cliënten, burgers en eigen medewerkers is goed geweest. De afgelopen jaren is privacy toch veelal onderbelicht gebleven. Huidige technologieën nopen juist tot hernieuwde aandacht. Tegelijkertijd hebben veel organisaties de AVG vrij geïsoleerd benaderd. Ik zie dat organisaties de AVG aanpakken als een project, terwijl de AVG geen project is. Het is een manier van werken die in de bedrijfsvoering moet zijn verankerd en onderdeel moet uitmaken van het dagelijkse werk van medewerkers. Dit blog bestaat uit twee delen. In dit eerste deel ga ik in op het belang van een integrale aanpak van privacy én beveiliging, ofwel gegevensbescherming. In het tweede deel zal ik ingaan op de manier waarop organisaties vanuit de baby-fase kunnen groeien naar een volwassen organisatie die ‘in control’ is op gegevensbescherming.

2019 wordt een jaar van privacy én beveiliging
2019 wordt een belangrijk jaar op het gebied van gegevensbescherming. Er zijn verschillende normen aangekondigd. Zo doet de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (hiervoor straks meer) haar intrede en wordt er druk gewerkt aan het toezicht op de Wet Beveiliging Netwerk en Informatiesystemen. De nieuwe NEN7510, speciaal voor zorginstellingen en ziekenhuizen, is gepubliceerd en deze organisaties zullen deze moeten implementeren. Daarnaast wordt, naar verwachting eind 2019 ook de standaard ISO 27552 geïntroduceerd, dé standaard voor Privacy Information Management. Kortom, het wordt een druk jaar waarin organisatie geconfronteerd worden met nieuwe standaarden die impact gaan hebben op de bedrijfsvoering.

Lees verder via vka.nl

Meer leren over de AVG voor basisonderwijs, kinderopvang en IKC? Kom naar het HCB Seminar ‘AVG-Proof na 1 jaar – Voor kinderopvang, basisonderwijs en kindcentra’ dat georganiseerd wordt door het Haags Congres Bureau op 24 mei. Met Ina Brouwer, advocaat bij Borg Advocaten, Marius van Rijswijk senior consultant bij VKA en Ard Jan Dunnik, advocaat bij Coupry. Korting voor oud deelnemers Haags Congres Bureau en voor leden van BMK.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

zeventien + 4 =