01:29
29 september 2023

Preventie van radicalisering Praktijkvoorbeelden van aanpakken gericht op kwetsbare jongeren die vatbaar zijn voor radicalisering

Preventie van radicalisering Praktijkvoorbeelden van aanpakken gericht op kwetsbare jongeren die vatbaar zijn voor radicalisering

Radicalisering is een precair onderwerp. Bij de ontwikkeling en toepassing van aanpakken tegen radicalisering is het van groot belang gebruik te maken van bestaande kennis en ervaring. Concrete praktijkvoorbeelden van aanpakken zijn echter lastig vindbaar, omdat ze veelal lokaal en projectmatig van karakter zijn. Kennisplatform Integratie en Samenleving heeft geïnventariseerd welke praktijken in Nederland in de afgelopen jaren
zijn ontwikkeld en worden toegepast om radicalisering te voorkomen. Een selectie daarvan wordt middels dit rapport beknopt beschreven. Het zijn voorbeelden. Ze dienen ter inspiratie van diegenen die radicalisering willen tegengaan bij hun zoektocht naar een passende aanpak.
De praktijkvoorbeelden in deze rapportage richten zich op uiteenlopende doelgroepen, hebben diverse doelstellingen en gebruiken verschillende methodes. De selectie vond plaats op basis van inhoud en diversiteit, met als belangrijkste doelstelling te laten zien wat er zoal wordt gedaan als het om interventies tegen radicalisering gaat. Met de selectie en beschrijving van de praktijkvoorbeelden wil het kennisplatform een zo divers
mogelijk beeld geven van mogelijke aanpakken. Tijdens het project is overlegd over selectiecriteria met experts, betrokkenen bij de aanpak van radicalisering op beleids- en uitvoerend niveau, en interventieontwikkelaars.

Lees verder via Kis – Preventie van radicalisering

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *