12:08
24 mei 2022

Preventie van radicalisering is geen kwestie van indammen maar van voorkomen

De Nederlandse aanpak van radicalisering richt zich op jongeren tussen 15 en 25 jaar. Maar gevoelens van deprivatie beginnen al veel eerder. Die neem je niet weg met een reactief tegenverhaal, maar door te laten zien wat kinderen wèl hebben. Op 3 december 2015 schreef voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert een brief aan ministers Van der Steur en Asscher om zijn zorgen te uiten over de aanpak van polarisatie en radicalisering in Nederland. Volgens de toenmalige kinderombudsman wordt het probleem ‘voornamelijk vanuit een veiligheidsperspectief aangevlogen’. En: ‘Ik zie te weinig maatregelen die erop gericht zijn jongeren weer bij de samenleving te betrekken, hen weerbaar te maken tegen radicaal gedachtengoed en hen te beschermen tegen de ingrijpende gevolgen van het verscherpte maatschappelijk debat’ [1].

Lees verder via Socialevraagstukken

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.