11:49
10 april 2021

Predictive policing: waarom bestrijding van criminaliteit op basis van algoritmen vraagt om aanpassing van het strafprocesrecht

Predictive policing: waarom bestrijding van criminaliteit op basis van algoritmen vraagt om aanpassing van het strafprocesrecht

Er voltrekt zich sluipenderwijs een revolutie in het strafrecht. Steeds meer organisaties in de strafrechtketen hebben een groot vertrouwen in instrumenten die als waarheidsvoorspellers voor de opsporing van criminaliteit kunnen dienen. Het bekendste voorbeeld van zo’n instrument is ‘predictive policing’, het voorspellen van criminaliteit op basis van grote hoeveelheden data. Predictive policing zou een efectievere opsporing mogelijk maken. De vraag is hoe voorspellende instrumenten als predictive
policing zich verhouden tot het van oudsher reactieve karakter van het strafrecht.

Lees verder via marcschuilenburg.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *