05:10
08 december 2022

Predictive policing, de opkomst van een gedachtenpolitie?

Dit artikel gaat over de mogelijkheden van de politie om criminaliteit te voorspellen. De eerste stap hiervoor is dat de politie zicht krijgt op personen die van plan zijn een strafbaar feit te begaan. Een relatief nieuw middel dat hierbij wordt ingezet is predictive policing. De belofte ervan is dat met grootschalige datasets niet alleen kan worden voorspeld wie criminaliteit gaat plegen, maar ook waar en wanneer criminaliteit gaat plaatsvinden.

Eerst wordt uitgelegd hoe predictive policing werkt. Vervolgens wordt ingegaan op de maatschappelijke achtergrond waartegen dit nieuwe opsporingsmiddel is opgekomen. Daarna worden de voor- en nadelen van predictive policing uiteen gezet en wordt aandacht besteed aan de consequenties van dit opsporingsmiddel voor de rechtspositie van burgers. De voordelen van predictive policing mogen reëel zijn, maar dat zijn de gevaren ook. Zo dreigt het gevaar dat het sneller en vroegtijdig oppakken van verdachte personen in strijd is met rechtsbeginselen, waaronder de onschuldpresumptie en het beginsel van doelbinding.

Lees verder:

Bron: CrimeTech

Dhr. Schuilenburg  is spreker tijdens de HCB Nieuwspoort Seminarreeks Positieve Veiligheid, start
woensdag 17 mei,

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.