07:33
24 mei 2022

Praktische Handreiking Deradicalisering Jongeren

Praktische Handreiking Deradicalisering Jongeren

Deze Handreiking Deradicalisering Jongeren is bestemd voor alle gemeenten in Nederland en heeft als doel richtlijnen te geven voor het ontwikkelen van een lokale aanpak voor de deradicalisering van rechts-extremistische jongeren. Natuurlijk kunnen ook lokale ketenpartners van de gemeente, zoals politie en jongerenwerk hun voordeel doen met deze Handreiking. Een aanpak van zo’n deradicalisering moet worden afgestemd op de specifieke problematiek die binnen een gemeente aanwezig is. Om die reden is in deze handreiking de centrale focus niet gericht op één standaard aanpak voor alle gemeenten, maar vooral op het traject dat leidt tot het ontwikkelen van een dergelijke lokaal specifieke aanpak. Daarnaast is ter illustratie in deze Handreiking een aantal voorbeelden van succesvolle methoden van aanpak uit binnen- en buitenland weergegeven. “Radicalisme: Het nastreven en/of ondersteunen van diep ingrijpende veranderingen in de samenleving die een gevaar kunnen opleveren voor de democratische rechtsorde, eventueel met het hanteren van ondemocratische methodes, die afbreuk kunnen doen aan het functioneren van de democratische rechtsorde.” In deze handreiking wordt radicalisering opgevat als een proces. Iemand die in zo’n proces zit hoeft (zeker) nog niet alle kenmerken te vertonen van een geheel geradicaliseerde persoon in de zin van bovengenoemde definitie van radicalisme. Zeker in de beginfasen van een radicaliseringproces hoeft nog niet of nauwelijks sprake te zijn van een (volledig) ideologisch onderlegd en georganiseerd verband waarin betrokkene verkeert. Zo kan een jongere steeds meer aangetrokken worden of steeds meer deelnemen aan een groep, die reeds in een radicaliseringproces verkeert. Ook kan een groep jongeren als groep steeds meer of verder ‘verstrikt raken’ in een radicaliseringproces. De individuele jongere en/of een groep jongeren behoeft zich niet te kenmerken door ideologische radicalisering en het uiten van extremistische gedragingen maar kan dan toch in een radicaliseringproces verkeren dan wel terechtkomen.

Lees verder via Forum – Praktische Handreiking Deradicalisering Jongeren 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.