06:49
28 juni 2022

Politiecultuur in beweging : actiegericht onderzoek naar de cultuur van de Nationale Politie

Politiecultuur in beweging : actiegericht onderzoek naar de cultuur van de Nationale Politie

Voor u ligt de rapportage van een kwalitatief onderzoek naar de organisatiecultuur van de politie. Eind 2014 heeft de minister van Veiligheid en Justitie, op verzoek van de politiebonden, dit onderzoek aan de Tweede Kamer toegezegd. De volgende vragen zijn het startpunt voor het onderzoek: “Hoe is de politiecultuur in verschillende delen van de politieorganisatie te kenschetsen? Op welke wijze kan de politiecultuur (conform het realisatieplan) worden ontwikkeld?” Op deze vragen geeft dit rapport een antwoord. Tijdens het onderzoek dat in 2015 is uitgevoerd, is met 118 medewerkers van de Nationale Politie gesproken, in interviews en workshops. In deze gesprekken stonden concrete verhalen en anekdotes centraal. Verhalen en anekdotes die een beeld geven van hoe het werk verloopt en waarin de cultuur zichtbaar wordt. Er is met mensen dwars door de organisatie gesproken: agenten, opsporingsteams, ondersteuning, bijzondere afdelingen en de leiding. Daarnaast is het realisatieplan1 van de Nationale Politie en wetenschappelijke politieliteratuur onderzocht. In deze bronnen zijn, in vier onderzoeksfases, antwoorden gezocht op vier vragen:

1. Wie willen we zijn?

2. Wie zijn we nu?

3. Hoe kunnen we verschillen hierin verklaren?

4. Hoe kunnen we hier beweging in krijgen?

Lees verder via Politieacademie – Politiecultuur in beweging : actiegericht onderzoek naar de cultuur van de Nationale Politie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.