07:30
23 januari 2022

Politie ontdekt meer drugslabs, aantal dumpingen daalt

Politie ontdekt meer drugslabs, aantal dumpingen daalt

De politie heeft vorig jaar meer productie- en opslaglocaties van synthetische drugs ontdekt dan in 2018. Het aantal dumpingen nam sterk af. Dat blijkt uit het Landelijk Overzicht Synthetische Drugs 2019 van de European Reporting on Illicit Synthetic Substance Production (ERISSP).

Het aantal ontdekte drugslaboratoria steeg licht: van 82 in 2018 tot 90 vorig jaar. Het aantal opslaglocaties nam toe van 79 tot 85. De meeste opslag- en productielocaties werden ontdekt in de zuidelijke provincies en het oosten van het land.

Crystal meth
Opvallend was de (verdere) toename van het aantal productielocaties voor crystal meth. In 2019 waren dat er negen, tegen zeven een jaar eerder. ‘Tot enkele jaren terug werden methlabs niet of nauwelijks aangetroffen in ons land’, zegt Max Daniel, portefeuillehouder drugs binnen het korps. ‘Omdat de verkoopprijs van crystal meth aanzienlijk hoger ligt dan die van xtc of amfetamine, zijn de te behalen winsten groot. Mogelijk is dat voor Nederlandse drugsproducenten om over te stappen op crystal meth.’

Lees verder via politie.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

vijf × 1 =