08:53
12 juli 2024

Politie in crisissituaties

Politie in crisissituaties

De politie is een van de belangrijkste actoren bij crisis- en rampenbestrijding. Nochtans krijgt ze in die hoedanigheid betrekkelijk weinig wetenschappelijke aandacht. Recente crisissituaties, zoals de coronapandemie, de Europese vluchtelingencrisis en de terroristische aanslagen in Brussel, illustreren eens te meer de belangrijke rol van de politie in noodomstandigheden. Zij maken eveneens duidelijk dat de rol en de aard van politiewerk tijdens crisissituaties aan constante veranderingen onderhevig is.

Dit Cahier onderzoekt in welke mate politieorganisaties in Nederland en België voorbereid zijn op nieuwe crises en rampensituaties.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • de relaties tussen politie, brandweer en andere hulpdiensten in tijd van crisis;
  • politiehervormingen en de gevolgen voor politie-inzet bij crises en rampen;
  • de structuren die het nieuwe Belgische wettelijke kader aanreikt;
  • de interactie tussen burgers en politie tijdens crisissituaties of vermissingen;
  • ad-hoc-besluitvormingsprocessen onder toenemende druk;
  • de verschillende opleidingen tot crisismanager.

Dit Cahier 57 is samengesteld onder redactie van Evelien De Pauw, Dimitri De Fré en Jeroen Wolbers.

Lees verder via gompel-svacina.eu

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *