12:34
22 februari 2024

Politie gaat samenwerking aan met Universiteit Leiden

Politie gaat samenwerking aan met Universiteit Leiden

De politie en de Universiteit Leiden hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor een periode van vijf jaar. De samenwerking zal onder andere bestaan uit de oprichting van een onderzoeksteam, dat zich vanaf 1 januari op het brede thema Politiestudies zal richten.

Het onderzoeksteam Politiestudies zal zich ontwikkelen binnen het Institute of Security and Global Affairs (Faculteit Governance and Global Affairs). Het team bestaat uit een postdoctoraal onderzoeker, een nog te benoemen promovendus en vanaf begin 2022 ook een bijzonder hoogleraar Politiestudies.

In eerste instantie zou dit team zich concentreren op het thema gebiedsgebonden politie (GGP), maar in onderling overleg tussen de politie en de universiteit bleek deze insteek te beperkt. Vandaar dat de focus komt te liggen op het bredere thema Politiestudies.

Lees verder via politie.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *