07:21
23 mei 2024

Polariseren we nou echt, of alleen online?

Polariseren we nou echt, of alleen online?

Is de toenemende polarisatie online een goede afspiegeling van wat mensen echt denken? Nee, zegt de Utrechtse socioloog Nick Wuestenenk, en besef van het verschil daartussen kan ons helpen om maatschappelijke spanningen in juist perspectief te plaatsen.

Eind vorig jaar publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau een rapport dat concludeerde dat een ruime meerderheid van de Nederlanders zich zorgen maakt over polarisatie. Verslechterde omgangsvormen, verharding in het politieke en publieke debat en extreme of radicale meningen: het zijn volgens de deelnemers aan het SCP-onderzoek allemaal tekens dat we steeds meer en geharnast tegenover elkaar komen te staan.

Misperceptie
Maar is het echt zo dat we ons telkens dieper ingraven in verbale schuttersputjes en loopgraven? Wetenschappers wijzen er namelijk op dat polarisatie in Nederland niet is toegenomen. Hoe is dat verschil tussen menselijke perceptie en wetenschappelijke bevinding te verklaren?

Ons onderzoek geeft een even simpele als heldere verklaring: de zorgen over polarisatie vloeien voor een groot deel voort uit soms buitengewoon onfrisse online discussies op sociale media.

Lees verder via socialevraagstukken.nl

Meer leren over wet- en regelgeving, waaronder (online) gebiedsverboden van Jan van der Grinten, advocaat bestuursrecht bij Van Doorne en over hoe je adequaat reageert op een situatie die dreigt te escaleren van lector en hoogleraar Otto Adang van de Politieacademie en de Rijksuniversiteit Groningen? Kom naar de Hybride HCB Cursus ‘Omgang met maatschappelijke onrust en polarisatie 2023’ die start op 9 november 2023 in Den Haag. Verder met Frank van Summeren, RONT Management Consultants en Toon Ruiken, Nationale Politie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *