08:40
06 februari 2023

Pleidooi voor integrale benadering van preventie

Pleidooi voor integrale benadering van preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Uit onderzoek blijkt dat investeren in preventie loont. Toch ligt de nadruk nog steeds op het oplossen van problemen nadat die al ontstaan zijn. Een integrale benadering van preventie is nodig. Bestaanszekerheid vormt de kern ervan.

Veel preventiebeleid heeft een vrijblijvend en incidenteel karakter. Als het gaat om zaken waarvan het overduidelijk is dat het in ieders belang is, dan moet de overheid niet aarzelen om die maatregelen ook te treffen. Neem het tegengaan van de dramatische afname van biodiversiteit, de te hoge concentraties stik- en fijnstof in de lucht, of te veel zout en suiker in onze voeding. Als mensen zijn we onderdeel van een ecosysteem, waarvan alle onderdelen op elkaar inwerken. Een integrale preventie-aanpak houdt daarom in dat op meerdere fronten tegelijk acties ingezet moeten worden.

Lees verder via socialevraagstukken.nl

Leren over een integrale persoonsgerichte aanpak? Kom naar de HCB Cursus ‘Integrale Persoonsgerichte Aanpak 2022’ die start op 3 november 2022 in Den Haag.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *