02:50
21 maart 2023

Pleidooi voor breder perspectief op jeugdzorg

Pleidooi voor breder perspectief op jeugdzorg

De veerkracht van kinderen hangt niet alleen af van hun ouders, maar ook van de samenleving als geheel. Onderzoekers en docenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam pleiten voor een breder perspectief op een gezonde ontwikkeling van ouder én kind.

Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Maarten van Ooijen, en minister van Rechtsbescherming, Franc Weerwind, publiceerden op 13 mei 2022 een Kamerbrief over de jeugdzorg. In dat document legden zij hun visie neer op het jeugdzorgstelsel. Ook gaven zij aan welke hervormingen noodzakelijk zijn.

Lees verder via socialevraagstukken.nl

Op zoek naar inspiratie voor je team op de basisschool, kinderopvang of IKC? En hoe je daarbij klantenergie, medewerker-energie en kind-energie benut? Kom 15 maart naar Utrecht voor de Nationale Directeurendag Kinderopvang & Basisonderwijs 2022 – Energieke Klantgerichte Organisaties georganiseerd door het Haags Congres Bureau en ondersteund door BMK.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *