09:38
03 oktober 2022

Plannen voor veiligheid en ondermijning gericht op wijkaanpak

Plannen voor veiligheid en ondermijning gericht op wijkaanpak

Op Prinsjesdag maakte het kabinet de plannen op het gebied van veiligheid en de aanpak van ondermijning bekend. Speerpunt is ‘de preventieve en wijkgerichte aanpak’ waar volgend jaar 103 miljoen euro in wordt gestoken. Wijkagenten, jeugdwerkers, leraren en gemeenten werken daarin samen om te voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden.

Het kabinet investeert de komende jaren fors in een brede aanpak van georganiseerde misdaad en ondermijning. Het voorkomen van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit en de preventieve aanpak van jeugdcriminaliteit vormen ‘de brede preventieaanpak’. Doel is het ‘wegnemen van de voedingsbodem voor ondermijnende criminaliteit’ en ervoor te zorgen dat jongeren niet in het criminele milieu terechtkomen of daarin verder afglijden.

In 2022 is gestart met een domeinoverstijgende preventieve en wijkgerichte aanpak in 15 gemeenten en 16 wijken. Hierin wordt ingezet op het voorkomen van jeugdcriminaliteit, op de aanpak van personen met verward gedrag, en op het voorkomen dat ex-gedetineerden opnieuw de fout in gaan. Dit beleid wordt in 2023 voortgezet en uitgebreid. Voor het onderdeel Preventie met gezag is voor 2023 een bedrag van 103 miljoen euro beschikbaar.

Lees verder via gemeente.nu

Meer leren over een persoonsgerichte aanpak? Kom naar de HCB Cursus ‘Integrale Persoonsgerichte Aanpak 2022’ die start op 3 november in Den Haag.

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen en de aanpak van kwetsbare gebieden (waaronder buitengebieden)? Kom naar de HCB Cursus die start op 4 november in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.