08:58
21 juni 2024

Plannen van De Jonge raken kwetsbare inwoners en regio’s

Plannen van De Jonge raken kwetsbare inwoners en regio’s

Het klaroengeschal klinkt nog net niet wanneer minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) het één na het andere plan voor de woningmarkt aankondigt. De Jonge straalt ambitie en energie uit met alle plannen om de crisis op de woningmarkt aan te pakken. Een van zijn oplossingen: voldoende sociale huur én een betere verdeling voor aandachtsgroepen. Een betaalbare woning voor wie dat nodig heeft. Wie kan daar nu tegen zijn? Is hij ambitieus genoeg om dat te bereiken? Welk effect hebben de plannen op de woningmarkt? Zijn ze haalbaar? En heeft het kabinet wel genoeg oog voor regionale verschillen? Nu Utrecht de komende zes weken “de meeste” sociale huurwoningen beschikbaar stelt aan statushouders, wordt duidelijk dat andere kwetsbare groepen de prijs betalen voor een sociale woningmarkt.

De Jonge wil dat woningcorporaties tot 2030 250.000 nieuwe sociale huurwoningen bouwen. Het kabinet streeft er naar dat alle gemeenten toegroeien naar 30 procent sociale huur. Gemeenten die voldoen aan dat streefcijfer, mogen zich focussen op woningbouw voor middeninkomens; koop- én huurwoningen. Het doel? Enerzijds een evenwichtigere verdeling. Zo wordt de huidige situatie, waarbij sommige gemeenten 20 procent en andere gemeenten 40 procent sociale huurwoningen hebben, voorkomen. Anderzijds moeten de beleidsplannen ervoor zorgen dat mensen in een (financieel) kwetsbare positie en andere aandachtsgroepen een passende en betaalbare woning tot hun beschikking hebben.

Lees verder via sociaalweb.nl

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen (arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) en de aanpak van kwetsbare gebieden (waaronder aandachtswijken, vakantieparken, bedrijventerreinen, woonwagenlocaties en buitengebieden)? Kom naar de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden 2023’ die start op 17 maart 2023 in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *