01:16
04 december 2023

Plan van aanpak toezicht en handhaving buitengebied

Plan van aanpak toezicht en handhaving buitengebied

De ministers Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben het Plan van aanpak toezicht en handhaving buitengebied naar de Tweede Kamer gestuurd. Met het plan willen de ministers het toezicht en de handhaving in het buitengebied versterken, de illegale activiteiten in het buitengebied terugdringen en de veiligheid van de groene boa’s vergroten. De in het plan van aanpak opgenomen maatregelen zien op capaciteit, opleiding, uitrusting, en samenwerking. De betrokken partijen zullen in een werkgroep regelmatig bij elkaar blijven komen om verder invulling en uitvoering aan de maatregelen te geven en de voortgang te bewaken.

Om tegemoet te komen aan de daling van de capaciteit van de groene boa’s zetten de ministeries de subsidieregeling als tegemoetkoming voor extra kosten tot 2020 voort. De bij het plan van aanpak betrokken partijen moeten richting hun achterban meer aandacht geven aan de mogelijkheden tot het sluiten van samenwerkingsconvenanten. Verder willen de ministeries in overleg met de werkgevers van de groene boa’s om na te gaan of er mogelijkheden zijn en behoefte is aan flexibelere manieren om boa’s aan te stellen. Ook gaan de betrokken partijen in kaart brengen of preventieve maatregelen en het meer actief benutten van de aanwezigheid van de bezoekers een bijdrage kan leveren aan het terugdringen van illegale activiteiten in het buitengebied. Er komt meer maatwerk in de inhoud van de opleidingen voor groene boa’s. De ministeries bekijken in overleg met de examencommissie en met de werkgevers of het mogelijk en wenselijk is om meer differentiatie aan te brengen in de omvang van de opleiding.

Lees verder via groeneruimte.nl

Meer leren over Toezicht in Transitie? Kom 20 maart 2019 naar het jaarlijkse seminar in Nieuwspoort, georganiseerd voor de 4e keer door het Haags Congres Bureau i.s.m. Vide. De keer over ‘Perspectieven op toezicht’ en met medewerking van o.a. prof. dr. Ian Leistikow (EUR), Bart Combée (directeur Consumentenbond) en Paul van Dijk (zelfstandig adviseur).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *