01:14
11 april 2021

Pilots Veranderopgave Inburgering starten in 57 gemeenten

Pilots Veranderopgave Inburgering starten in 57 gemeenten

In augustus starten de pilots die input geven voor het nieuwe inburgeringsstelsel dat op 1 januari 2021 in werking treedt. De resultaten van de pilots worden door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meegenomen bij de implementatie en doorontwikkeling van het nieuwe stelsel.

Tot eind mei konden gemeenten, zelfstandig of in samenwerking met andere gemeenten, een aanvraag indienen bij het ministerie om een pilot uit te voeren. Na beoordeling van de aanvragen, zijn er in totaal 21 aanvragen toegekend. Doordat gemeenten veelvuldig samenwerken, gaan 57 gemeenten inburgeraars begeleiden volgens de inmiddels bekende contouren van het nieuwe inburgeringsstelsel.

Lees verder via rijksoverheid.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *