03:11
12 juni 2021

Peutercollege even effectief als reguliere VVE

Peutercollege even effectief als reguliere VVE

Peuters van het Peutercollege die extra uren voor- en vroegschoolse educatie (VVE) kregen, zijn niet per se beter voorbereid op de basisschool dan peuters die dat extra aanbod niet kregen. Op het gebied van taalvaardigheden, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling en de executieve functies zoals concentratie en verwerkingssnelheid doen kinderen die naar Het Peutercollege gingen het vrijwel even goed als kinderen die een normaal VVE-aanbod kregen.
“Je zou denken dat peuters achterstanden sneller inlopen als ze een meer intensieve vorm van VVE-onderwijs krijgen, maar dat hebben we met dit onderzoek niet kunnen aantonen,” zegt onderzoeker Harrie Jonkman van het Verwey-Jonker Instituut.

Intensieve aanpak
Het Peutercollege was opgezet met het idee dat peuters met een verhoogde kans op achterstanden bij de start van het basisonderwijs, baat hadden bij een intensievere aanpak. Stichting de Verre Bergen en de Bernard van Leer Foundation hebben deze aanpak vijf jaar gefinancierd. Tweejarige peuters kregen vijf dagdelen een VVE-aanbod, driejarigen kregen een aanbod van negen dagdelen. Daarnaast bood het Peutercollege een doorlopende leerlijn met een professioneler team en had het meer aandacht voor ouderbetrokkenheid en de omgeving van het kind. De vorderingen van de 84 kinderen die het Peutercollege bezochten, vergeleken de onderzoekers met kinderen die een regulier VVE-programma volgden, bijvoorbeeld bij een kinderdagverblijf of een peuterschool.

Lees verder via verwey-jonker.nl

Meer leren over de kwaliteit van kinderopvang? Kom 8 mei naar het Nieuwspoort Seminar ‘Checklist Kinderopvang’ georganiseerd door het Haags Congres Bureau en met Yvette Vervoort (Buro8020), Josette Hoex (NJi) en Wilma van Esch (Projectcentrum Jonge Kind).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

acht − 6 =