05:21
07 december 2022

Perspectieven toelaten voor waardevol toezicht

Perspectieven toelaten voor waardevol toezicht

Welke perspectieven kun je gebruiken om de maatschappelijk meerwaarde van toezicht te bepalen en te versterken en hoe werkt dat dan bij het publieks (en patient) perspectief en bij het perspectief van de onder toezicht gestelde professional?

Die vragen stonden centraal tijdens het door het Haags Congres Bureau i.s.m. Vide georganiseerde 4e Nieuwspoort Seminar ‘Toezicht in Transitie’, dat dus deze keer de ondertitel ‘Perspectieven op toezicht’ meekreeg.

Nadat Prof. Dr. Ian Leistikow, bijzonder hoogleraar Overheidstoezicht op Kwaliteit en Veiligheid van de Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit en werkzaam als senior inspecteur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geschetst had hoe je vanuit de 4 verschillende perspectieven (publiek, patiënt, professional en politiek) en via 8 stappen kunt komen tot een effectieve toezichtstrategie, probeerden deelnemers en sprekers handen en voeten te geven aan de toepassing van de perspectieven in de praktijk. Dit alles onder leiding van middagvoorzitter Paul van Dijk, interim manager en adviseur op het gebied van regulering, toezicht en communicatie die begon met een aantal handvatten uit wetenschap en praktijk over goed toezicht.

Daartoe vonden 2 interviews plaats; 1 over het publieksperspectief en 1 over het professionele perspectief. Petra Reulings van TSD vertelde over haar prijswinnende project waarbij mystery guests de toegankelijkheid van gemeenten voor licht verstandelijk gehandicapten testten. Olof King van de Consumentenbond pookte het vuurtje op door te stellen dat burgers wel degelijk genoegdoening willen en dat toezichthouders dus streng moeten handhaven. Martin de Bree van de Rotterdam School of Management en Annemarije Schoonbeek, advocaat bij Colegal, betoogden juist dat de toezichthouder ook inzichtelijk moet krijgen en rekening moet houden met de inspanningen die de organisatie en de professional wel hebben gedaan om hun gedrag aan te passen en te leren van fouten.

Na veel debat en discussie was het woord aan mw. Dr. Wilma Boevink, Director User Research Center aan de Universiteit Maastricht en bij het Trimbos-instituut en voorzitter van de Vereniging voor Ervaringsdeskundigen. Zij kreeg de zaal volledig stil met een persoonlijk én wetenschappelijk pleidooi voor de inzet van meer ervaringsdeskundigheid bij het bepalen van het beleid van (zorg) organisaties.

Ter afronding van de middag werden een aantal bevindingen voorgelegd aan Attje Kuiken, kamerlid voor de PvdA. Zij beloofde zich sterk te maken voor meer kennisdeling voor kamerleden over toezicht én riep de aanwezige toezichthouders op actief zaken aan de orde te stellen om het politieke perspectief te voeden vanuit de praktijk.

Op deze plek wil ik nogmaals alle deelnemers en sprekers bedanken voor hun goede bijdragen.

Elwin Veldhuis
Haags Congres Bureau

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.