12:17
03 oktober 2022

Passende zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek

Passende zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek

De vraag naar zorg en ondersteuning voor mensen die een licht verstandelijke beperking hebben in combinatie met psychiatrische problematiek neemt toe. De maatschappij wordt steeds ingewikkelder en deze kwetsbare cliëntengroep wordt steeds meer overvraagd en raakt overbelast. Aanbieders van gehandicaptenzorg (gz) en geestelijke gezondheidszorg (ggz) ervaren problemen wanneer er cliënten in zorg zijn met zowel gz- als ggz-problematiek.

Lees verder via sociaalweb.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.