08:59
21 april 2024

Passende woonruimte: Regeling huisvesting aandachtsgroepen

Passende woonruimte: Regeling huisvesting aandachtsgroepen

De huisvesting van aandachtsgroepen, zoals arbeidsmigranten, staat onder druk. Aandachtsgroepen vinden steeds moeilijker een betaalbare woning met goede leefomstandigheden. Met de specifieke uitkering Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA) kunnen gemeenten meer passende woonruimte bouwen.

Aanvraag indienen
De RHA opent op 19 september 2022 en sluit 24 oktober 2022. Als gemeente bent u de aanvrager. Bij de uitvoering mag u samenwerken met bijvoorbeeld woningcorporaties, bedrijven of organisaties en hen geld betalen.

Lees verder via vng.nl

Leren en reflecteren als burgemeester, wethouder, hoofd van politie, officier van justitie of hoofd OOV op veiligheidsthema’s als mensenhandel, cybercime, maatschappelijke onrust en ondermijning? Kom vanaf 9 februari 2023 naar de HCB Collegereeks ‘Veiligheid, recht en bestuur – Burgers, bedrijven en veiligheid’ in Den Haag georganiseerd door het Haags Congres Bureau. Met oa prof. dr. Bob Hoogenboom, prof. dr. Jon Schilder en prof. dr. Janine Janssen.

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen (arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) en de aanpak van kwetsbare gebieden (waaronder aandachtswijken, vakantieparken, bedrijventerreinen, woonwagenlocaties en buitengebieden)? Kom naar de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden 2023’ die start op 17 maart 2023 in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *