10:51
04 oktober 2022

Pas op plaats nodig voor beschermd wonen

Pas op plaats nodig voor beschermd wonen

Gemeenten zijn nog onvoldoende voorbereid om de verantwoordelijkheid te nemen voor beschermd wonen voor ggz-cliënten. Pas als duidelijk is wat de financiële gevolgen voor gemeenten zijn, kunnen kabinet en Kamer een besluit nemen over de zogeheten doordecentralisatie per 2022.

Financiële onduidelijkheid
Er moeten nu geen ‘onontkoombare stappen’ worden gezet, stellen Valente, de branche van het beschermd wonen, en de Nederlandse ggz in een brief aan de Tweede Kamer. Beiden maken zich grote zorgen over de voorbereidingen die gemeenten tot nu toe hebben getroffen, mede door de financiële onduidelijkheid vanuit het rijk.

Lees verder via binnenlandsbestuur.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.