01:35
28 juni 2022

Participatieverklaring, wat is dat? – Inburgeringsexamen

Het is belangrijk dat vluchtelingen kennismaken met de basisprincipes van de Nederlandse samenleving. Begrippen als vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie staan daarin centraal. Om de kennismaking met de basisprincipes breed in te voeren, is vanaf 2017 (uiterlijk per 1 juli) de ondertekening van de participatieverklaring een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen.

Basisprincipes

Om de participatieverklaring te kunnen ondertekenen, heeft de vluchteling kennis gemaakt met de basisprincipes als onderdeel van het traject maatschappelijke begeleiding, bijvoorbeeld via het volgen van een workshop. Het Rijk heeft hier vanaf januari 2016 extra middelen voor beschikbaar gesteld. Vooruitlopend op de wetswijziging moeten gemeenten al in 2016 het participatieverklaringstraject aanbieden aan de doelgroep asielgerechtigden en hun nareizende gezinsleden.

Evaluatie participatieverklaringtraject

Een aantal gemeenten heeft al gewerkt met het aanbieden van een participatieverklaringstraject. Regioplan heeft deze proefperiode geëvalueerd en aanbevelingen geformuleerd. Regioplan heeft ook een handreiking opgesteld ten aanzien van de uitvoering van het participatieverklaringstraject.

 

Lees verder via Sociaalweb – Participatieverklaring, wat is dat?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.