04:57
24 oktober 2021

Participatie Omgevingswet

Participatie Omgevingswet

Zelfreflectie burger onmisbaar
Hoe betrekken we de burger straks bij de Omgevings­wet? Gemeenten werken al hard aan de cultuur­omslag die daarvoor nodig is. Met het traject Omgeving ontmoet Omgevingswet van het programma DuurzaamDoor wil de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) ook de maatschappelijke initiatieven aanzetten tot reflectie. Wat kunnen zij doen om de samenwerking te laten slagen?

Voor succesvolle participatie binnen de Omgevingswet moet er meer aandacht komen voor kracht en zwakte van burgerinitiatieven, anders leidt de wet niet tot een trendbreuk,’ stelt projectleider Tarsy Lössbroek van DuurzaamDoor, het RVO-programma voor sociale innovatie dat volwaardige participatie van ‘onderop’ als een van de speerpunten heeft. ‘Wat heeft de burger – de leefwereld – nodig om een volwaardige gesprekspartner te kunnen zijn? En dan bedoel ik niet het bekende rijtje van meer geld, meer mankracht, minder regels en minder bestuurlijke verkokering. Maar met name: waarin zitten burgerinitiatieven zichzelf in de weg om succesvol te zijn? Zijn er ‘systeemkenmerken’ die belemmerend kunnen zijn? Denk aan hun eigen werkwijze, hun netwerkkracht, inzicht in openbaar bestuur, stakeholdersempathie of politieke sensitiviteit. In de systeemwereld bestaat al een overvloed aan trainingen en publicaties waarmee ambtenaren inzicht krijgen in wat nodig is om participatie in het kader van de Omgevingswet te organiseren en wat zij zelf kunnen doen om effectief met de burger in gesprek te gaan. Maar voor succesvolle samenwerking moet de toenadering van twee kanten komen.’

lees verder via platformoverheid.nl

Meer leren over opgavegericht werken of het integreren van verschillende perspectieven in uw beleid? Kom naar de seminars van het Haags Congres Bureau: op 2 november het Nieuwspoort Seminar Bestuurskunde BinnensteBuiten – Opgavegericht werken en slim sturen (i.s.m. Boom Bestuurskunde) en op 30 november het Nieuwspoort Seminar Toezicht in Transitie 2018 – Perspectieven op toezicht (i.s.m. Vide).

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

veertien + 4 =