05:28
29 maart 2023

Parkeren en gedrag Een totaaloverzicht van alle relevante kennis op het gebied van parkeren en gedrag

Parkeren en gedrag Een totaaloverzicht van alle relevante kennis op het gebied van parkeren en gedrag

Bij het analyseren en oplossen van verkeers- en vervoersvraagstukken is het van belang om de weggebruiker of reiziger centraal te stellen. Door te denken vanuit de weggebruiker worden maatregelen beter aan hem of haar aangepast. Dat leidt vaker tot beoogd gebruik en daarmee tot het gewenste verkeersgedrag en effect. Dit geldt ook voor parkeren. Door de verstedelijking en door een gebrek aan ruimte in bepaalde wijken, neemt de parkeerdruk toe. Anderzijds zijn er situaties dat parkeervoorzieningen zoals parkeergarages onvoldoende benut worden. Verandering van gedrag kan op verschillende manieren. Er kan bijvoorbeeld worden gekozen voor gedragsverandering via een ingreep in de infrastructuur, of via wet- en regelgeving, of via een campagne of beloning. Ook is een combinatie van maatregelen mogelijk. De kunst is die maatregel te kiezen waarmee de verhouding tussen kosten, inspanning en effect optimaal is en maatwerk levert. Dit vergt kennis van parkeren en gedrag en inzicht van de reeds opgedane ervaringen. Deze publicatie voorziet hierin. Op een gestructureerde manier is de kennis op het gebied van parkeren en gedrag voor het eerst bij elkaar gebracht. Daarom voorziet het rapport in een toenemende behoefte aan kennis over parkeer- en reizigersgedrag om de effectiviteit van maatregelen te vergroten.

Lees verder via Crow

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *