05:05
06 december 2023

Pandjesbaas Lisse: ‘Ik huisvest tachtig procent van de arbeidsmigranten illegaal’

Pandjesbaas Lisse: ‘Ik huisvest tachtig procent van de arbeidsmigranten illegaal’

In de Bollenstreek is een groot tekort aan legale huisvesting voor de duizenden arbeidsmigranten die in de regio werken, waardoor ze vaak op illegale plekken moeten slapen. Bedrijven in de regio zijn wél afhankelijk van de inzet van buitenlandse werknemers. Dat blijkt uit een reportage van onderzoeksplatform Pointer (KRO-NCRV).

In de reportage noemt burgemeester Lies Spruit van Lisse het schrijnend dat de economie in de Bollenstreek gebaseerd is op situaties die soms neigen naar uitbuiting. Pointer was in juni aanwezig bij een controle van de gemeente Lisse in een bedrijfspand waar veertig jonge Spanjaarden woonden, terwijl dit in strijd was met het bestemmingsplan. Volgens de eigenaar van het pand, Michael van der Laan, woont tachtig tot negentig procent van de arbeidsmigranten die hij huisvest op illegale plekken. Niemand weet hoeveel arbeidsmigranten er precies in de streek wonen. Ze staan niet ingeschreven bij de gemeente en kunnen met veel te veel mensen op onveilige plekken wonen, zonder dat dat iemand daar zicht op heeft.

Het tekort aan huisvesting houdt ondernemers in de regio niet tegen om arbeidsmigranten in dienst te nemen. Onderzoek laat zien dat de hoeveelheid arbeidsmigranten die werkzaam zijn in de Duin- en Bollenstreek sinds 2010 vervijfvoudigd is. De verwachting is dat het aantal alleen maar zal toenemen. Dennis van der Voort, voorzitter van de ondernemersvereniging en de Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten, vindt het een groot probleem dat er niet genoeg slaapplekken zijn. Maar hij erkent ook dat dit het bedrijfsleven niet tegenhoudt om arbeidsmigranten in dienst te nemen.

Lees verder via bollenstreekomroep.nl

Leren en reflecteren als burgemeester, wethouder, hoofd van politie, officier van justitie of hoofd OOV op veiligheidsthema’s als mensenhandel, cybercime, maatschappelijke onrust en ondermijning? Kom vanaf 9 februari 2023 naar de HCB Collegereeks ‘Veiligheid, recht en bestuur – Burgers, bedrijven en veiligheid’ in Den Haag georganiseerd door het Haags Congres Bureau. Met oa prof. dr. Bob Hoogenboom, prof. dr. Jon Schilder en prof. dr. Janine Janssen.

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen (arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) en de aanpak van kwetsbare gebieden (waaronder aandachtswijken, vakantieparken, bedrijventerreinen, woonwagenlocaties en buitengebieden)? Kom naar de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden 2023’ die start op 17 maart 2023 in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *