11:16
25 maart 2023

Overheidsrollen in de opgave

Overheidsrollen in de opgave

Veel overheidsorganisaties geven vandaag de dag aan dat ze opgavegericht willen werken. Ze bedoelen daarmee dat ze niet de vastgestelde taak en de daaraan gekoppelde taakorganisatie centraal willen stellen, maar dat ze vanuit de maatschappelijke organisatie willen werken, organiseren en sturen. Daarbij hangt wat ze doen en hoe ze zich inrichten af van wat de opgave in en in welk soort omgeving die opgave speelt. Over die ambitie is het nodige te zeggen: is het wel ‘goed’ als een overheidsorganisatie opgavegericht werkt?

In dit artikel richten we ons echter op een andere vraag, die daar overigens indirect ook wel weer op uitkomt. We behandelen hier de vraag wat organisaties moeten kunnen en doen om opgavegericht te kunnen werken. Wat moet je weten en kunnen als je opgavegericht gaat werken? Hoe wezenlijk anders is dat nu ten opzichte van wat daarvoor gebeurde? Welke andere kennis en vaardigheden horen bij deze manier van werken? Bij het opgavegericht werken is het belangrijk bewust om te gaan met de verschillende overheidsrollen en de doorvertaling te maken in persoonlijk handelen. De verschillende manieren van sturing geven aan een opgave lijken op papier allemaal even makkelijk, maar in de praktijk is het ingewikkeld.

In dit artikel betogen wij dat het bij opgavegericht werken niet zozeer gaat om het voor eens en voor altijd ontwerpen van de oplossing die altijd werkt, maar het ontwikkelen van taal, grammatica en gespreksvormen om het gesprek te voeren over wat de opgave is, hoe deze aangepakt kan worden en wat daarvoor organisatorisch nodig is. We reiken daarmee een methode aan om na te denken over de relatie met anderen en maken opties inzichtelijk voor bewuste variatie in het handelen. Niet alleen achteraf, maar juist ook bij de start van een nieuwe opgave en het ontwerp van een aanpak. Zowel intern als samen met partners. Als ambtenaren en bestuurders vaker zichzelf een spiegel zouden voorhouden, dan krijgen ze een beter inzicht in: Doen ze ook echt wat ze zeggen dat ze zouden doen? En hoe ervaren anderen dat? Alleen wanneer zeggen en zijn in balans zijn, is de samenwerking geloofwaardig.

Lees verder via platformoverheid.nl

Meer leren over opgavegericht (opgaven gestuurd) werken en slim sturen, in theorie en praktijk? Kom 20 juni naar het door het Haags Congres Bureau georganiseerde Nieuwspoort Seminar ‘Bestuurskunde BinnensteBuiten – Opgavegericht werken en slim sturen’ met oa ing. Peter Struik MBA (Partners + Pröpper), Bart Teunissen (Gemeente Doetinchem) prof. dr. Katrien Termeer (Wageningen University), Renzo Steijvers (Gemeente Den Haag), en Ineke den Heijer (Provincie Zuid-Holland).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *