03:47
12 juni 2021

Overheidspartners zetten criminele motorbendes verder onder druk

Overheidspartners zetten criminele motorbendes verder onder druk

De stevige overheidsaanpak op criminele motorbendes heeft effect. Dat blijkt uit de jaarlijkse Voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s). Dankzij de intensieve samenwerking tussen het lokaal bestuur, politie, Belastingdienst, FIOD, Openbaar Ministerie en Koninklijke Marechaussee laten motorbendes zich veel minder in de openbare ruimte zien. De problematiek is echter niet verdwenen. Het voortzetten van deze aanpak blijft dan ook van groot belang.

Het karakter van criminele motorclubs is steeds meer fluïde en dynamisch: er ontstaan nieuwe motorbendes, ledenaantallen veranderen snel en de scheidslijn met criminele jeugdgroepen wordt steeds kleiner. Ook is er uitbreiding van clubs naar het buitenland. Deze ontwikkelingen maken de OMG-problematiek complexer. De samenwerkende overheidspartners houden deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Blijvend investeren in een goede informatiepositie is daarbij cruciaal.

Resultaten
De Voortgangsrapportage OMG’s 2019 geeft een overzicht van de resultaten die zijn bereikt in de strafrechtelijke, civielrechtelijke, bestuurlijke en fiscale aanpak van criminele motorbendes. Net als in voorgaande jaren zien we dat de integrale aanpak tot goede resultaten leidt:

In 2019 zijn meerdere leiders en sleutelfiguren van gewelddadige criminele motorclubs vervolgd en/of veroordeeld. Door het opleggen van civiele verboden, de sluiting van clubhuizen en de handhaving door bestuur en politie in de openbare ruimte, wordt het criminele motorbendes steeds moeilijker gemaakt hun criminele activiteiten voort te zetten.

Lees verder via politie.nl

Meer leren? Volg 24 juni het online seminar De Veilige Gemeente Online Summer Special 2020/2021 – Ondermijning aanpakken tijdens en na de lockdown. Met topsprekers prof. dr. Hans Boutellier (VU en Verwey-Jonker Instituut), Shanna Mehlbaum (Mehlbaum Onderzoek & Advies), Arnout de Vries (TNO, Heidie Pols (Haags Economische Interventie Team) en Krista Schram (Hogeschool Inholland).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

een × 1 =