05:16
29 februari 2024

Expired: Overheidsparticipatie, uw veranderopgave als gemeente?

De komende jaren vindt er een verschuiving plaats van burger- naar overheidsparticipatie. Dat betekent een verandering voor uw gemeente. Hoe maakt u werk van deze verschuiving? Heeft u al nagedacht over een verandering van uw taakopvatting? En wat zijn de consequenties voor de werkwijze van uw gemeenteraad?

Gemeenteraad

  • De gemeenteraad behoudt zijn controlerende taak. De raad concentreert zich echter minder op de inhoudelijke norm (burgers en ondernemers bepalen dit vooral zelf) en let meer op het verband of de omgeving waarin het proces zich afspeelt (worden bepaalde partijen/ groepen niet uitgesloten).
  • De gemeenteraad behoudt ook zijn agenderende taak. De raad zoekt daarvoor aansluiting bij het veld van actieve burgers en ondernemers. Dat vraagt dat raadsleden proactief ‘issues’ opsporen waar het veld zich druk over maakt. Het kan ook voorkomen dat ‘issues’ juist onvoldoende naar voren komen of ondersneeuwen. De raad kan die ‘zachte’ belangen aan de orde stellen

Lees verder via Sociaal Web – Overheidsparticipatie, uw veranderopgave als gemeente?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *