05:01
18 januari 2022

‘Overheid heeft burger veronachtzaamd’

‘Overheid heeft burger veronachtzaamd’

De overheid heeft de burger veronachtzaamd. Overheidsorganisaties moesten steeds beter, efficiënter, er kwam meer toezicht, meer controle. Het vertrouwen van de burger is daarmee niet gegroeid, zegt Tjibbe Joustra, oud-bestuursvoorzitter van het UWV en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en oud-Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding.

Volgens Joustra, wiens boek Crisis en Controle nu in de boekwinkel ligt, heeft het doorgeschoten efficiencydenken uit de jaren ’90 post gevat in de overheid, maar is rechtsstatelijk handelen zelden efficiënt. ‘Je ziet dat vanaf het begin van de 90’er jaren efficiency-indicatoren overheersen. Een rechtsstaat is wat anders, dat is geen bedrijf. Ik mis het oog voor de mens. In de jaren ’80 werd Thatcher hier zeer bewonderd, en dat is de oorsprong: privatisering, verzelfstandiging en efficiencydenken.

Lees verder via bnr.nl

Meer leren over ‘next level toezicht’ van Theodor Kockelkoren, Inspecteur-generaal der Mijnen, Staatstoezicht op de Mijnen, Meike Bokhorst, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, Paul van Dijk, consultant op het gebied van toezicht en Prof. dr. Caelesta Braun, Hoogleraar Public Governance and Civil Society, Universiteit Leiden? Doe 17 mei mee met het HCB Seminar Toezicht in Transitie 2021 – Trends in Toezicht & Tips voor het nieuwe kabinet.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

5 × vier =