01:42
08 december 2023

Overheid gaat meer doen om problemen algoritmen te voorkomen

Overheid gaat meer doen om problemen algoritmen te voorkomen

Om te voorkomen dat burgers in de problemen komen als gevolg van verkeerd gebruik van algoritmen, gaat de overheid snel maatregelen nemen. Dat schrijft staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering) in een aantal brieven aan de Tweede Kamer. Het aanstellen van een algoritmetoezichthouder, transparantie over het gebruik van algoritmen en implementatie van effectieve Europese regelgeving zijn daarbij speerpunten.

Burgers moeten zelf regie kunnen houden op hun digitale leven en de digitale wereld ook kunnen vertrouwen. Daarom is het belangrijk dat algoritmes die op de markt komen de rechten van mensen respecteren. Dat geldt voor algoritmes van bedrijven, maar ook voor toepassingen door de overheid. De overheid heeft wat dat betreft een voorbeeldfunctie.

Van Huffelen: “De nadruk moet bij inzet van algoritmen niet alleen liggen op het bestraffen van mensen. Er zijn nu ook veel algoritmen die goede dingen doen. Juist nu mensen in financieel zwaar weer terecht komen wil ik dat de overheid algoritmen vooral inzet om mensen te helpen, bijvoorbeeld bij het gebruik van regelingen zoals bij UWV en SVB. Dat er een algoritme komt dat mensen wijst op regelingen die ze mislopen waar ze wel recht op hebben. Ik laat nu uitzoeken hoe zoiets zou kunnen werken. Ik heb ook geld uitgetrokken om met oplossingen te komen om met data en algoritmen armoede en problematische schulden te bestrijden. Algoritmen moeten alleen gebruikt worden wanneer het echt nodig is om de overheid goed te laten werken.”

Kansen verzilveren
De overheid heeft de plicht om grondrechten te beschermen en publieke waarden te borgen– in het bijzonder veiligheid, democratie, transparantie, zelfbeschikking, non-discriminatie, participatie, privacy en inclusiviteit. Dat is ook nodig om de kansen van de digitale transitie verantwoord te kunnen verzilveren. Net als een innovatief en gelijk economisch speelveld met eerlijke concurrentie, consumentenbescherming en brede maatschappelijke samenwerking. Als het gaat om algoritmen gaan wetgeving en toezicht ervoor zorgen dat algoritmen en hun toepassingen eerlijk en transparant zijn, zodat burgers en bedrijven op een goede behandeling kunnen vertrouwen.

Lees verder via rijksoverheid.nl

Meer leren over datagedreven toezicht van onder meer dr. Jeroen Linssen (Saxion), dr. Haiko van der Voort (TU Delft) en prof. dr. Stefania Milan (UvA)? Kom naar het aankomende HCB Seminar ‘Toezicht in Transitie 2022 – Techniek & toezicht: Datagedreven Toezicht’ op 12 oktober in Den Haag en georganiseerd door het Haags Congres Bureau. Met praktijkpitches vanuit de Inspectie Justitie en Veiligheid, de NVWA en de DCMR.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *