12:38
22 maart 2023

Overheid: burgers eerder betrekken en naar hen luisteren

Overheid: burgers eerder betrekken en naar hen luisteren

De laatste tijd zien we een opleving van de aandacht voor het betrekken van burgers bij beleid. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) moedigt deze ontwikkeling aan, maar geeft ook een winstwaarschuwing mee.

Burgers kregen in de afgelopen jaren steeds meer verantwoordelijkheid voor het uitvoeren of realiseren van beleid, en minder bij het bepalen ervan. Van burgers wordt onder meer verwacht dat zij zich gezond en ‘duurzaam’ gedragen en dat zij mantelzorgen om de gaten in de langdurige zorg te vullen.

Ondertussen verwachten burgers juist meer van de overheid en neemt met name in landelijke gebieden de onvrede toe (zie bijvoorbeeld De Kluizenaar et al. 2022; Regionaal maatschappelijk onbehagen, 2021). Er wringt duidelijk iets in de relatie tussen overheid en burger met als onderliggende vraag wie waarvoor verantwoordelijk is in de samenleving.

Lees verder via socialevraagstukken.nl

Meer leren van prof. dr. A.E. (Jon) Schilderprof. dr. Masja van Meeteren, prof. dr. Bob Hoogenboom, prof. dr. Janine Janssen, dr. Remco Spithoven en Dr. Hans Moors en samen reflecteren op veiligheidsthema’s als cybercime, arbeidsmigratie en arbeidsuitbuiting, maatschappelijke onrust en ondermijning? Kom vanaf 9 februari naar de HCB Collegereeks ‘Veiligheid, recht en bestuur – Burgers, bedrijven en veiligheid’ op locatie Koninklijk Instituut Van Ingenieurs te Den Haag. Georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *