07:02
21 mei 2024

Overheden pompen 600 miljoen in klimaataanpassing

Overheden pompen 600 miljoen in klimaataanpassing

De overheden – rijk, provincies, gemeenten en waterschappen – investeren de komende jaren samen 600 miljoen euro in het klimaatbestendig maken van ons land. Het geld gaat naar maatregelen die schade door droogte, hittestress en wateroverlast moeten beperken.

Het rijk zet in op een investering van de helft van dat bedrag, 300 miljoen euro. De decentrale overheden tekenen gezamenlijk voor de andere helft, dat wil zeggen bovenop de reguliere investeringen voor ruimtelijke aanpassingsmaatregelen. Die afspraak hebben de besturen van de koepelorganisaties VNG, UvW en IPO vandaag met het rijk gemaakt in het bestuursakkoord Ruimtelijke Adaptie.

Lees verder via binnenlandsbestuur.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *