07:56
22 juli 2024

Overheden en bedrijven werken aan veilig Internet of Things

Overheden en bedrijven werken aan veilig Internet of Things

Hoe om te gaan met de veiligheidsrisico’s van het snel groeiende Internet of Things? Die vraag staat centraal in de whitepaper IoT die onlangs is gepubliceerd onder coördinatie en redactie van het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacy CIP.

In een gezamenlijk advies benadrukken deskundigen uit overheid en bedrijfsleven het belang van informatieveiligheid voor de overheid, het bedrijfsleven en de samenleving als geheel. Centric, IBM, Philips, Lancom Systems, DXC en ECP schreven mee namens het bedrijfsleven. Rijkswaterstaat en het ministerie van Economische Zaken sluiten aan vanuit de overheid.

Lees verder via platformoverheid.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *