11:27
03 december 2022

Expired: Over klantgegevens en digitale veiligheid voor ondernemingen en organisaties

Expired: Over klantgegevens en digitale veiligheid voor ondernemingen en organisaties

Iedere onderneming of organisatie heeft met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te maken. In deze wet staat wat er wel en niet mag met onze gegevens. We hebben bijvoorbeeld het recht op informatie en inzage in onze gegevens. Als burger hebben wij het recht te weten waarom en hoe een organisatie de persoonsgegevens gebruikt. De Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen: College bescherming persoonsgegevens) controleert of een organisatie zich aan de wet houdt.

De Nieuwsbrief van advocatenkantoor Pellicaan gaat uitgebreid in op de bepalingen van de Wbp (september 2016). Heel nuttig, want vandaag de dag komen de persoonsgegevens van burgers in honderden bestanden voor.
De Wbp is de Nederlandse uitwerking van de Europese richtlijn bescherming persoonsgegevens en is al sinds 1 september 2001 van kracht. Het is dus geen nieuwe wet. Maar per 1 januari 2016 is de Wbp gewijzigd. De meest besproken wijzigingen betreffen de invoering van de zogenaamde ‘meldplicht bij datalekken’ en de boetebevoegdheden van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn aanzienlijk uitgebreid. Op 25 mei 2018 wordt in heel Europa de Europese Privacy verordening van kracht en dit heeft ook gevolgen voor de Wbp.
De vraag of de gegevens wel veilig zijn is heel belangrijk geworden.

Lees verder via Beroepseer – Over klantgegevens en digitale veiligheid voor ondernemingen en organisaties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.