08:49
10 augustus 2022

Over het hoe en wat van De Buurt Bestuurt

De tendens was meer actief en prestatiegericht blauw op straat. De klachten van de burgers werden gehoord maar er kwamen nauwelijks of geen oplossingen voor het probleem. Bewoners van wijken en buurten van nu willen gehoord worden en meebeslissen in het proces. Willen geraadpleegd, geïnformeerd en geadviseerd worden. Ondanks het boeven vangen voelen de burgers zich soms niet veilig. Criminaliteitscijfers gaan naar beneden evenals de veiligheidsbeleving. Er is weinig vertrouwen in de overheid. Burgers zijn niet zelfredzaam en zijn consumptieburgers. Melden is oplossen in hun ogen. Hierdoor is het fenomeen Buurt Bestuurt ontstaan.

Buurt Bestuurt is een werkwijze waarbij bewoners en professionals samen een top-3 van problemen in de buurt opstellen om die als eerste aan te pakken. De professionals geven vervolgens aan hoe die problemen kunnen worden aangepakt.

In eerste instantie is het activeren van betrokken bewoners nodig, een informatiebijeenkomst beleggen en een buurtcomité vormen. Top-3 prioriteit vaststellen met onderwerpen die echt belangrijk zijn . Samen met politie, gemeente, stadsbeheer en mogelijk woningcorporatie en jongerenwerk gaat het buurtcomité aan de slag. Belangrijk is samenwerken, informatie-uitwisseling, voortgang en terugkoppeling. Wat kunnen bewoners zelf doen en waar is ondersteuning nodig. Niet alle problemen kunnen opgelost worden , soms is een alternatief al genoeg. Het is geen meerwerk voor politie en gemeenten vanwege de initiatieven en vaak uitwerking door de burgers zelf. Hou het klein. Het is niet bedoelt als klaagmuur maar wel een uitlaatklep. Leiding nemen is belangrijk, de rest laten meebewegen.

Er zijn kansen maar ook bedreigingen. Pokémon zorgde enerzijds voor extra ogen in de buurt maar ook overlast in beschermd natuurgebied Kijkduin. Hangplekken verschuiven door elders open wifi te creëren. Acties verkeersveiligheid. Bekeuren van verkeersovertreders of ze laten praten met jeugd over hun veiligheidsbeleving. Gemeente zal gevaarlijke weg moeten aanpassen.

Voorlichtingsavonden met bijvoorbeeld ex-inbreker, verlichtingen aanbrengen, oprichting buurtpreventie, voorlichting babbeltrucs.

Er zijn nog teveel patronen. Omdenken is belangrijk. Er ontstaat sociale cohesie en vertrouwen. Betrek jongeren bij het aanpakken van problemen. Voorbeeld is Buurt Bestuurd KID’s, jong geleerd is oud gedaan.

Vuistregels

-LSD Luisteren – samenvatten – doorvragen

-NIVEA Niet invullen voor een ander

-Wees een OEN open – eerlijk en nieuwsgierig

-Out of the box denken

Kijk voor meer informatie op www.buurtbestuurt.nl

Hans Hoekman, wijkagent bij de Nationale Politie eenheid Rotterdam en docent op de opleiding wijk- en gebiedsmanager, betrokken bij het initiatief de Buurt Bestuurt, een nieuwe manier van werken waarbij bewoners actief worden betrokken bij de verbetering van de woon- en leefomgeving in de wijk, speker tijdens Congres Veiligheid in de Wijk.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.