10:03
11 augustus 2022

Organisatie OOV op orde

Jeugdoverlast, criminaliteit en fysieke veiligheid. Het zijn allemaal onderwerpen die behoren tot het taakgebied van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid (OOV). Een sterke positie van de afdeling OOV binnen uw gemeente is van groot belang. Het CCV kan u met digitale hulpmiddelen en workshops helpen deze rol optimaal te vervullen.

Regierol bij gemeente

De gemeente heeft de regierol op integraal veiligheidsbeleid. Het CCV hanteert vijf voorwaarden voor het versterken van de regierol en integrale samenwerking:
Organisatiestructuur.
Samenstellen van het team OOV.
Kwaliteit en uitvoering veiligheidsbeleid.
Wisselwerking met partners.
Ondersteunende factoren.

Lees verder via ccv.nl

Wilt u leren over en reflecteren op uw lokale veiligheidsbeleid? Kom vanaf 31 januari naar de HCB Collegereeks ‘Veiligheid, recht en bestuur’ met prof.dr. Ira Helsloot, prof. dr. Hans Boutellier, Dr. Elke Devroe , Dr. Marc Schuilenburg en Dr. Ronald van Steden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.