08:24
03 december 2022

Opvangjongeren in Rotterdam keuren en verbeteren kwaliteit van opvangvoorzieningen

In Rotterdam is een groep jongeren gestart met het keuren van hun eigen opvangvoorzieningen. Dat doen ze binnen het project ‘Koersen Op Eigen Kunnen’. Het project zet de PAja! methode in, een beproefde participatieve kwaliteitskeuring waarbij de gebruikers/cliënten van voorzieningen -in dit geval dus jongeren- de hoofdrol spelen. Het project moet leiden tot verbeteringen van de voorzieningen, maar geeft de deelnemende jongeren ook de kans te zien wat ze al kunnen en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Inmiddels zijn de eerste onderzoeken onder mede-jongeren uitgevoerd en hebben de eerste keuringsgesprekken met medewerkers en leidinggevenden plaatsgevonden.

Keuring, verbetering en nieuwe vaardigheden

Via een eigen onderzoek onder mede-jongeren in de opvang en gesprekken met medewerkers en leidinggevenden van de opvang, leidt deze ‘keuring van onderop’ tot concrete verbeteringen in de kwaliteit van de opvang en meer zeggenschap voor de jongeren zelf. Naast verbeteringen van de voorzieningen leidt het project ook tot nieuwe vaardigheden bij de jongeren. Zij krijgen ruimte om -naast de vaste begeleiding die ze ontvangen- op een andere manier na te denken over hun dromen, over wat ze kunnen én willen op het gebied van opleiding en werk en krijgen steun om zelf stappen te zetten. De initiatiefnemers van dit project willen met onderwijs- en opvangorganisaties werken aan betere verbindingen en daarmee nieuwe kansen voor jongeren.

Dak- en thuisloze jongeren

Naar schatting van het CBS zijn er in Nederland circa 12.400 dakloze jongeren tussen de 18 en 30 jaar. Daarnaast is er een onbekend aantal jongeren dat thuisloos is. Dak- en thuisloze jongeren hebben meestal geen afgeronde opleiding of werk, kampen vaak met schulden en hebben een beperkt sociaal netwerk. Ook hebben ze vaak het gevoel geen grip op hun situatie te hebben. Dat begint bij het ontbreken van invloed op de wijze waarop ze opgevangen en begeleid worden. Ze ervaren een gebrek aan mogelijkheden om hun ideeën over de voorzieningen waarvan ze afhankelijk zijn naar voren te brengen.

Lees verder via Verwey-Jonker

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.