04:35
28 september 2022

Opvang kwetsbare groepen, lokale politiek aan zet

Opvang kwetsbare groepen, lokale politiek aan zet

Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Gemeenten zijn sinds de decentralisaties in 2015 de belangrijkste overheid voor burgers met een zorgvraag. In 2020 worden alle 388 gemeenten ook verantwoordelijk voor opvang van dakloze mensen en beschermd wonen voor mensen met ggz problematiek.  De Federatie Opvang vindt het belangrijk dat er in de nieuwe college programma’s van gemeenten aandacht is voor deze kwetsbare groepen. In de Verkiezingskrant Gemeenteraadsverkiezingen 2018 vertellen cliënten, lokale politici, bestuurders van instellingen voor opvang en beschermd wonen welke kansen er liggen om maatschappelijke problemen als dakloosheid, huiselijk geweld en sociale uitsluiting te bestrijden. De Verkiezingskrant besteedt aandacht aan verschillende thema’s en doelgroepen. Aan het woord komt een meisje, dat vanwege huiselijk geweld met haar moeder is opgenomen in de vrouwenopvang: ““Vrienden komen hier niet, ik wil niet dat zij zien waar ik woon”, zegt een meisje (14) dat in de vrouwenopvang is opgevangen.” De verkiezingskrant gaat in op wat gemeenten kunnen doen voor onder meer deze kinderen, die beroep doen op de Wmo, Jeugdhulp, armoedebeleid en Participatiewet.

Lees verder via www.schulinck.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.