11:46
03 december 2022

Oproep: hoe gaan gemeenten om met handhavingsverzoeken?

Gemeenten moeten erop toezien dat iedereen zich aan de spelregels houdt als het aankomt op bouw- en milieuvergunningen. Maar doen ze dat ook? En als ze dat doen, gebeurt dat dan onpartijdig? Voor ons dossier Lokaal Bestuur zijn we op zoek naar ervaringen met handhavingsverzoeken.

Je buurman bouwt zonder bouwvergunning een loods tegen je achtertuin en gaat daarin aan de slag met een bedrijf, terwijl in het bestemmingsplan staat: wonen. In verband met herrie en stank dien je een klacht in bij de gemeente met het verzoek op te treden. Maar in plaats van een sanctie, deelt de gemeente alsnog een vergunning uit of past het bestemmingsplan aan. Als burger heb je dan geen andere mogelijkheid dan de overlast aan te vechten via de rechter, maar ook die biedt niet altijd een uitweg. De gemeente legt het vonnis naast zich neer of rekt het nemen van een nieuw besluit eindeloos op.

Lees verder via demonitor.ncrv.nl

Uw gemeente heeft te maken met de gevolgen van een flink aantal wetswijzigingen. Bent u daar voldoende op voorbereid? De decentralisaties in het sociaal domein zorgen voor meer klachten, bezwaren en beroepsprocedures die beslag leggen op uw capaciteit. Bij het inkopen van zorg, ICT en van andere diensten en producten dient u zich te houden aan de Nieuwe aanbestedingswet.Ook de regels over uw omgang met gegevens, informatie en documenten veranderen voortdurend. De Wet Openbaarheid van Bestuur is aangescherpt en moet u nu wel of niet al iets met het wetsvoorstel Wet Open Overheid? In 2018 wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangen door de AVG; de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gezien de grote wijzigingen dient u zich er nu al op voor te bereiden. Weet u bijvoorbeeld wanneer u een datalek moet melden? Bezoek de Nieuwspoort Seminarreeks ‘De Juridische Overheid‘, start 21 september.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.