12:26
05 augustus 2021

Opinie in FD: ACM moet bij toezicht goed onderzoek doen naar concrete overtredingen

Opinie in FD: ACM moet bij toezicht goed onderzoek doen naar concrete overtredingen

Dit blog is als opinie verschenen in Het Financieele Dagblad.

De Autoriteit Consument en Markt is een professionele organisatie van ruim 500 mensen die zich niet alleen richt op mededingingstoezicht, maar ook op marktregulering en consumentenbescherming. Een belangrijk onderdeel van een sterk functionerend bestuursorgaan is het nemen van goede en voorspelbare besluiten. Dit dwingt respect en naleving van de regels af. De ACM slaagt hier onvoldoende in.

De output en effectiviteit van de ACM is momenteel onder de maat. De meeste boetes worden bij de rechter vernietigd of verlaagd. Dit komt vooral omdat ACM zowel het onderzoek doet als de boete oplegt. Ambtenaren ontkomen hierdoor moeilijk aan groepsdenken en daarmee tunnelvisie. Er zijn binnen de ACM onvoldoende ‘checks and balances’ om dit te voorkomen. Een oplossing is intern meer tegenspraak organiseren of externe specialisten – bijvoorbeeld oud-rechters of hoogleraren – inschakelen, die op zwakke plekken in een zaak wijzen of adviseren een onderzoek tijdig te staken.

Klachten wijst de ACM geregeld af op grond van haar prioriteringsbeleid. De ACM beroept zich daarbij op de slagingskansen van haar optreden in combinatie met de beperkte capaciteit en de geringe impact op de consumentenwelvaart. Als deze toezichthouder personele slagkracht mist, dan is het van belang dat die wordt verruimd. Hierbij kan worden gedacht aan het aantrekken van ervaren ambtenaren van buitenlandse toezichthouders. Ook dient de ACM zich te realiseren dat haar taak niet alleen bestaat uit de belangen van consumenten beschermen. De Mededingingswet die in januari 1998 is ingevoerd, is er om de structuur van een markt en daarmee de concurrentie als zodanig te beschermen.

Lees verder via maverick-law.com

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

4 × 3 =