10:56
26 november 2022

Op zoek naar de inrichting van regionale samenwerking op huisvesting van arbeidsmigranten

Op zoek naar de inrichting van regionale samenwerking op huisvesting van arbeidsmigranten

Verslag 4de bijeenkomst van de leerkring huisvesting arbeidsmigranten, 26 november 2020

Huisvesting van arbeidsmigranten is een bovenlokaal en soms zelfs een inter-regionaal vraagstuk. Arbeidsmigranten verblijven vaak niet in de gemeente waar ze werken. Centrumgemeenten en gemeenten met verouderde vakantieparken vangen regelmatig de regionale woonbehoeften van deze doelgroep op. Om lokaal tot meer huisvesting te komen is naast een lokale visie en beleidskader, het ook essentieel om intergemeentelijk afspraken te maken. Hiervoor is vertrouwen nodig tussen gemeenten in de regio. Hoe kan deze regionale samenwerking vorm krijgen en welke rol kan de provincie hierin spelen? Tijdens de laatste bijeenkomst van de leerkring huisvesting arbeidsmigranten bogen 25 gemeenten zich over dit vraagstuk.

Lust- en lastgemeenten
Arbeidsmigranten vestigen zich vaak in andere gemeenten dan zij werkzaam zijn. Hierdoor krijgen sommige gemeenten met huisvestingsproblematiek te maken, terwijl zij er geen economisch profijt van hebben. Deze gemeenten hebben vaak geen beleid ingericht om de huisvestingsvraag van deze doelgroep op te vangen. Worden de lasten te groot, dan wordt wel ingezet op meer handhaving op leefbaarheid en ongewenst woongedrag.

Lees verder via platform31.nl

Meer leren over Huisvesting Arbeidsmigranten? Kom naar de 3-daagse HCB Cursus die start op 4 november 2022 met oa Jeroen Kemna, Frank van Summeren en Werner van Herle. Kijk op de website van het Haags Congres Bureau voor meer informatie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.