04:42
30 september 2022

‘Op weg naar balans’ en ‘Naar samenwerken aan veiligheid’ Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

De politie heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt als gaat om een zorgvuldige taakuitoefening in het kader van de Wet wapens en munitie (Wwm) en de Wet particuliere recherche en beveiligingsbureaus (Wpbr). Zo is de informatiepositie van de medewerkers die de beslissing nemen en de verbinding met andere onderdelen van de politie sterk verbeterd. Dit blijkt uit het onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie.

Balans binnen teams als aandachtspunt
Er zijn ook aandachtspunten. Deze betreffen vooral de opleiding van de betrokken medewerkers en de balans binnen hun teams. Bij dit alles speelt al jarenlang de discussie over de noodzakelijke omvang van de teams. De teams hebben meer taken dan alleen die op het terrein van de Wwm en de Wpbr. De Inspectie benadrukt dat ervoor moet worden gewaakt dat een sterke focus op vooral de uitvoering van de Wwm ertoe leidt dat andere taken blijven liggen. Ook in dat opzicht is een goede balans nodig.

Lees verder via

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.