04:58
19 juli 2024

Oost-Nederland krijgt te weinig agenten, de Randstad juist relatief veel

Oost-Nederland krijgt te weinig agenten, de Randstad juist relatief veel

Bij de verdeling van politieagenten over het land komt vooral Oost-Nederland er slecht vanaf, blijkt uit onderzoek van de NOS. De drie grootste steden krijgen juist relatief veel agenten, doordat politiek Den Haag jarenlang van de eigen regels is afgeweken.

Het geld voor de politie moet elk jaar verdeeld worden over de tien regionale eenheden. Maar het systeem dat in 2010 werd bedacht om dat zo eerlijk mogelijk te doen, is in de jaren daarna niet gebruikt, terwijl die verdeelsleutel op papier nog steeds het geldende systeem is.

Dat is in het voordeel van de drie grootste steden: die kregen meer agenten dan waar ze volgens de verdeelsleutel recht op hebben. Het noorden en vooral het oosten van Nederland komen er juist bekaaid vanaf. De eenheid Oost-Nederland heeft volgens het verdeelsysteem recht op zo’n duizend agenten extra, valt te concluderen op basis van een doorrekening van de NOS. Die is ook voorgelegd aan experts.

Lees verder via nos.nl

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen (arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) en de aanpak van kwetsbare gebieden (waaronder aandachtswijken, vakantieparken, bedrijventerreinen, woonwagenlocaties en buitengebieden)? Kom naar de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden 2023’ die start op 17 maart 2023 in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *