07:19
17 juni 2024

Online en offline pestgedrag en geweld onder jongeren

Online en offline pestgedrag en geweld onder jongeren

Een verkennend casusonderzoek naar nudes, online pesten en bedreigen, en offline geweld en wapenbezit onder jongeren

Online grensoverschrijdend gedrag en wapenbezit onder jongeren lijkt toe te nemen, blijkt uit cijfers van onder andere het CBS. Hoe kijken jongeren zelf aan tegen deze problematiek? Stichting HALT en het Verwey-Jonker Instituut deden hier onderzoek naar.

Voor het onderzoek hebben 111 jongeren die een HALT interventie opgelegd hebben gekregen een vragenlijst ingevuld over nudes, online pesten en bedreigen, en offline geweld en wapenbezit. Een kwart van de jongeren ontving minimaal één keer per maand een nude. Ook gaf een kwart van de jongeren aan wel eens online gepest of bedreigd te zijn.

Naast de vragenlijst spraken we met vijf van deze jongeren om hun visie op deze ontwikkelingen te horen. Jongeren hebben verschillende ideeën over mogelijke oplossingen en ook over welke partijen hierin een rol kunnen spelen. In het rapport noemen we de verschillende aanbevelingen die jongeren deden.

Lees verder via verwey-jonker.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *