07:18
12 juni 2021

Ongevraagd advies over digitalisering

Ongevraagd advies over digitalisering

De overheid speelt een centrale rol in de digitale transformatie. Niet alleen stimuleert en reguleert de overheid deze transformatie, maar ook maakt zij zelf volop gebruik van de mogelijkheden van digitalisering.

Tegen de achtergrond van de toenemende invloed van nieuwe technologieën in het publieke domein, verscheen onlangs het ‘ongevraagd advies over de effecten van digitalisering voor de rechtsstatelijke verhoudingen’ (Advies W04.18.0230/I) van de Afdeling advisering van de Raad van State. In dit advies gaat de Afdeling advisering in op de gevolgen van digitalisering voor (1) besluitvorming, (2) digitale publieke dienstverlening aan de burger en (3) wetgeving. In het advies doet de Afdeling advisering enkele aanbevelingen die raken aan de taakuitoefening van zowel wetgever, bestuur als rechter.

In deze blog vatten wij het advies van de Afdeling advisering samen en voorzien het van een kort commentaar.

Een burgerperspectief op digitalisering
De ontwikkeling van een veelheid aan technologieën als big data, deep learning en blockchain grijpt diep in op de overheid. In de woorden van de Afdeling advisering is digitalisering ‘tot in de haarvaten van de overheid doorgedrongen.’ De gevolgen daarvan zijn niet onverdeeld positief. De Afdeling Advisering stelt dat digitalisering bij de overheid vooral wordt gedreven door het streven naar doelmatigheid en kostenbeheersing, terwijl de nadelige gevolgen van een ‘iOverheid’ bij burgers en bedrijven dreigen te worden gelegd. Dit heeft gevolgen voor de rechtsbescherming van burgers. Vanuit een ‘burgerperspectief’ benadert de Afdeling advisering vervolgens enkele belangrijke knelpunten die ontstaan door digitalisering.

Lees verder via ibestuur.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

achttien − 12 =