02:37
05 oktober 2022

Onduidelijkheden rond Platform Open Overheidsinformatie

Onduidelijkheden rond Platform Open Overheidsinformatie

Vanwege de onduidelijkheden rondom het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) is het voor de decentrale overheden lastig om de juiste voorbereidingen te treffen. Het IPO, de UvW en de VNG hebben hier gezamenlijk aandacht voor gevraagd bij de Eerste Kamer.

Het gebruik van PLOOI wordt verplicht voor de actieve openbaarmaking van documenten uit de 11 de informatiecategorieën genoemd in de Wet open overheid (Woo). De Eerste Kamer behandelt op 28 september Woo.

Zorg
Bij de decentrale overheden bestaat zorg of PLOOI op de voorziene ingangsdatum (1 mei 2022) voldoende ontwikkeld zal zijn en of overheden aangesloten kunnen worden op PLOOI om te kunnen starten met actieve openbaarmaking. Onder meer bestaat onduidelijkheid over de technische aansluitvoorwaarden voor aansluiting op PLOOI.

Lees verder via vng.nl

Meer leren over als overheidsjurist over de Omgevingswet, Aanbestedingswet, Wob/Woo en 3 jaar werken met de AVG? Kom naar de HCB Seminarreeks ‘Juridische Update 2021’ die start op 12 november bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs en wordt georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.